mr. B. Winter – van Rijswijk

mr. Winter – van Rijswijk is een enthousiaste en gedreven advocaat. Ze is praktisch in het oplossen van problemen en scherp in het onderhandelen. Daarnaast hecht ze veel waarde aan een goede relatie en communicatie met de cliënt. Zij behandelt met veel passie complexe arbeidsgeschillen en personen- en familierechtzaken.

mr. Winter – van Rijswijk heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar zij de Bachelor Rechtsgeleerdheid en de Master Ondernemingsrecht met goed gevolg heeft behaald. Na haar studie is ze een aantal jaren werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor in Rotterdam waar ze ervaring heeft opgedaan in onder meer het arbeidsrecht in de breedste zin des woords. Vervolgens is ze een aantal jaar in het bedrijfsleven werkzaam geweest waar ze eveneens ruime ervaring heeft opgedaan in het arbeidsrecht.

mr. Winter – van Rijswijk staat in het arbeidsrecht zowel werknemers als werkgevers bij. Ze houdt zich onder meer bezig met reorganisaties, individueel ontslag, arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden, ziekte en arbeidsongeschiktheid. De meer complexe familiezaken behandelt zij in de breedste zin des woords waarbij de belangen van het kind voorop staan.