Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Op deze rechtsverhouding is een complex stelsel van wetten en regels van toepassing dat continue aan verandering onderhevig is. Van Donk Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet en plaatsen deze voor u in het juiste juridische kader.

Werkgever

Als werkgever is het bijna niet haalbaar om steeds op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en het beleid daarop af te stemmen. Dat hoeft ook niet, daar zijn wij voor. Van Donk Advocaten adviseert zowel kleine als grote bedrijven. Wij hebben veel ervaring binnen een groot aantal sectoren van het bedrijfsleven. Wij verdiepen ons grondig in uw organisatie en de cultuur van uw bedrijf. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij alleen oplossingen kunnen aandragen als wij uw bedrijf kennen en begrijpen. Zeker in het arbeidsrecht is het essentieel om te weten wat de missie en visie van een bedrijf is.

Zoals gezegd, de arbeidsrechtpraktijk is dynamisch. Problemen in de werksituatie lossen wij graag snel en effectief op. Een groot aantal problemen kan worden voorkomen door het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid en het hebben van de juiste arbeidscontracten. Daarmee kunnen zowel juridische – als personele kosten door u worden bespaard.

Werknemer

In de relatie met uw werkgever kunt u tegen allerlei vraagstukken aanlopen. Het arbeidsrecht is omvangrijk en gecompliceerd, dus als werknemer kunt u eenvoudigweg niet op de hoogte zijn van de precieze inhoud ervan. Dat hoeft ook niet. Van Donk Advocaten houdt zich nauwgezet op de hoogte van alle ontwikkelingen en kan u daarom direct goed bijstaan.

Van Donk Advocaten heeft veel ervaring binnen een groot aantal sectoren. Wij verdiepen ons snel en grondig in uw probleem, maar ook in uw wensen, want we zijn ervan overtuigd dat we alleen oplossingen kunnen aandragen als we u goed begrijpen. Zeker in het arbeidsrecht is het essentieel om zowel uw financiële belangen als de emotionele aspecten in het oog te houden. De arbeidsrechtpraktijk is dynamisch. Vragen met betrekking tot de inhoud en de gevolgen van uw arbeidsovereenkomst beantwoorden wij graag. Problemen in de werksituatie lossen wij vaak snel en effectief op. Naast adviserende werkzaamheden staat Van Donk Advocaten u bij tijdens procedures.

Van Donk Advocaten adviseert en procedeert onder andere op de volgende gebieden:

 • Arbeidsovereenkomsten (opstellen, beoordelen en updaten van arbeidscontracten en bijzondere bedingen zoals studiekostenbeding, wijzigingsbeding, geheimhoudingsbeding, boetebeding)
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Goed werkgeverschap/ goed werknemerschap
 • Disfunctioneren (dossieropbouw, schorsing en op non-actiefstelling, functiewijziging)
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid
 • Dreigend ontslag (schorsing en op non-actiefstelling, dossieropbouw, aanpassing functie)
 • Ontslag (ontslag op staande voet, collectief ontslag, ontslagvergunning via UWV, ontbinding via de kantonrechter, ontslagvergoedingen, beëindigingsregelingen, beoordeling Sociaal Plan)
 • Reorganisaties (begeleiden collectief ontslag, afspiegelingsbeginsel, opstellen en beoordelen van een Sociaal Plan, overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties)
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Arbeidsprocesrecht
 • Arbeidstijden en Arbeidsduur (Arbeidstijdenwet –ATW- en Wet Aanpassing Arbeidsduur –WAA-)
 • CAO (uitleg CAO, samenloop CAO’s, bezwaar tegen algemeen verbindendverklaring, CAO-onderhandelingen)
 • Flexibele arbeidsrelaties (overeenkomst van opdracht, managementovereenkomsten, inlening, uitzending, detachering)
 • Medezeggenschap voor de ondernemer en de Ondernemingsraad (WOR)
 • Privacy (cameratoezicht op de werkplek, internet)

Benieuwd geworden naar onze dienstverlening?

Neem direct contact op met onze specialisten in het arbeidsrecht:

mr. B. Winter van Rijswijk

winter@vandonkadvocaten.nl