mr. R.T. Schrama

T 070 2390298

M 06 20 44 01 21

R.T. Schrama heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting onder meer Nederlands Straf(proces)recht. Gedurende zijn studie heeft hij stagegelopen bij een aantal gerenommeerde advocatenkantoren. Tevens is hij een aantal jaren werkzaam geweest als buitengriffier bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage. Hierdoor heeft hij een goed beeld gekregen van zowel de advocatuur alsmede de rechtspraak.

Vanaf 2013 is mr. R.T. Schrama werkzaam binnen het strafrecht. Eerst als juridisch medewerker en vervolgens als advocaat. Sindsdien treedt hij op als advocaat in (omvangrijke) zaken waarin zijn cliënten onder andere worden verdacht van vermogensdelicten, opiumwetdelicten, zedendelicten en geweldsdelicten. In zijn praktijk houdt mr. R.T. Schrama altijd sterk rekening met de (persoonlijke) belangen van de cliënt. Hij valt voorts op door zijn uitmuntende kennis van het recht en zijn analytisch vermogen. Naast zijn werkzaamheden is mr. R.T. Schrama lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.

R.T. Schrama heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: strafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

R.T. Schrama staat als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag. De Nederlandse Orde van Advocaten is bereikbaar op telefoonnummer 070 – 335 35 35 of per e-mail: info@advocatenorde.nl.