mr. L.A. Nooijen

T 070 2390298

M 06 24 14 1486

L.A. Nooijen studeerde aan de Universiteit Leiden, waar hij de Bachelor Rechtsgeleerdheid en de Master Strafrecht behaalde. Gedurende zijn studie heeft hij diverse stages gelopen op het gebied van strafrecht, onder meer bij Spong Advocaten. Tevens is hij een jaar student-medewerker geweest voor prof. H.J. Nijboer, die als hoogleraar bewijsrecht destijds verbonden was aan de Universiteit Leiden.

Vanaf 2011 is mr. L.A. Nooijen werkzaam als advocaat in het strafrecht. Sindsdien heeft hij een volledige strafrechtelijke praktijk opgebouwd. Hierbij behandelt hij alle soorten strafzaken en in het bijzonder op de navolgende gebieden: fraude, vermogensdelicten, diefstal, drugs, afpersing, bedreiging, zeden (ontucht, verkrachting), mensenhandel, computercriminaliteit, mishandeling, moord en doodslag. Daarnaast behandelt mr. L.A. Nooijen ook zaken uit het jeugdrecht (strafzaken, gedwongen uithuisplaatsing en ondertoezichtstellingen). Naast het behandelen van strafzaken heeft hij mee gedaan aan diverse pleitwedstrijden. Zijn hoogtepunt tot dusver is “ Beste Nederlandse Strafpleiter “ tijdens de Bossche Strafpleitwedstrijd (Nederland tegen België) in 2014.

Door de vele strafzaken en nevenactiviteiten heeft mr. L.A. Nooijen zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bevlogen en overtuigend strafpleiter. Hij is doelgericht en weet door een goede samenwerking met zijn cliënten vaak het maximale uit een zaak te slepen.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. L.A. Nooijen lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrecht Advocaten (NVJSA) en tevens lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Lelystad.

L.A. Nooijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

L.A. Nooijen staat als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag. De Nederlandse Orde van Advocaten is bereikbaar op telefoonnummer 070 – 335 35 35 of per e-mail: info@advocatenorde.nl.