Personen- en familierecht

Relaties, zoals die tussen samenwonenden, gehuwden, kinderen en ouders worden van rechtswege beschermd. Bij zowel het ontstaan als het ontbinden van deze relaties zijn er kwesties die afgesproken, vastgelegd of geregeld moeten worden. Persoonlijke zaken waarbij ook vaak financiële belangen een rol spelen. Alle wet- en regelgeving die hierop van toepassing is valt onder het personen- en familierecht.

Gedegen juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij zaken als alimentatie, gezag/voogdij over minderjarige kinderen, omgangsregelingen en echtscheidingen. Zo ook als er sprake is van bemoeienis van de Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg.

Van Donk Advocaten adviseert en procedeert onder andere op de volgende gebieden:

  • afstammingszaken (erkenning, adoptie, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning van het vaderschap en vernietiging van de erkenning);
  • gezagsgeschillen (aanvragen eenhoofdig gezag dan wel gezamenlijk gezag, vervangende toestemming paspoort, vervangende toestemming vakantie, vervangende toestemming verhuizing);
  • omgang (vaststelling zorgregeling, wijziging zorgregeling, ouderschapsplan, co-ouderschap);
  • kinderalimentatie (eerste vaststelling of wijziging van de kinderalimentatie);
  • kinderbeschermingszaken (ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, ontheffing en ontzetting uit het gezag);
  • echtscheiding, verbreking samenleving, boedelverdeling.

De advocaten van Van Donk Advocaten hebben de benodigde kennis en ervaring op al deze gebieden. Zij bieden u advies en bijstand afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.

Benieuwd geworden naar onze dienstverlening?

Neem direct contact op met onze specialisten in het personen- en familierecht:

mr. B. Winter van Rijswijk

winter@vandonkadvocaten.nl